Κορυφαίες Υπηρεσίες

Σύντομη περιγραφή των σημαντικότερων υπηρεσιών που έχουμε υλοποιήσει

Έξυπνη Κάρτα Υγείας

Ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης και έκδοσης Έξυπνων Καρτών (Smart Card Managemend System) και εφαρμογή διασύνδεσης με ιατρικά δεδομένα με την εφαρμογή Bit4X.

Εφαρμογές Ειδικών Ιατρικών Τμημάτων

Εφαρμογές καταγραφής δεδομένων τμημάτων ειδικού ενδιαφέροντος και διασύνδεση με HIS. (Χειρουργεία B4surg – ΜΤΝ B4MTN).

Διαγνωστικά Αποτελέσματα Online

B4results – Πλατφόρμα πρόσβασης των ληπτών υγείας στα αποτελέσματα των εργαστηριακών τους εξετάσεων με ασφάλεια.

Διασυνδέσεις

Bit4HL7 πλατφόρμα υλοποίησης διασυνδέσεων μεταξύ ιατρικών Υποσυστημάτων. Δυνατότητα ολοκλήρωσης HIS με εξωτερικά συστήματα.

Είμαστε στη διάθεσή σας για υλοποίηση λύσεων προσαρμοσμένη σε εσάς.

Web Εφαρμογές

Η εμπειρία μας σε υλοποιήσεις μεγάλων έργων αποτελεί εγγύηση.

Ας ξεκινήσουμε!
Λύσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας/ κρυπτογράφησης.

Ασφάλεια Δεδομένων

Είμαστε έτοιμοι να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων υψηλού επιπέδου ασφαλείας.

Ας ξεκινήσουμε!
Σύστημα διαχείρισης σχέσεων πελατολογίου - Εταιρικών Αναφορών

Reporting

Ενδυναμώστε τη σχέση σας με τους πελάτες σας και εξοπλίστε τον οργανισμό σας με ένα πανίσχυρο εργαλείο αναφορών .

Ας ξεκινήσουμε!